คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

สถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอด ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2) (ก)

มีมาตรฐาน สานต่อภูมิปัญญาไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม                     

โรงเรียนสอนแพทย์แผนไทย

คลินิกการแพทย์แผนไทย

เตรียมสอบวิชาชีพ

อาจารย์ทยิดา ไทยถาวร

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต 

แพทย์ประจำคลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

                     www.thaimedschool.com    โทรติดต่อ 099-078-4946, 094-649-5946,095-560-5646   

                            LINEID: 0945605646   FB   www.facebook.com/thaimedschool

คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต