พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และพิธีมอบวุฒิบัตร  วันที่ 5 ธันวาคม 2565

อาจารย์ทยิดา ไทยถาวร ผู้ถ่ายทอดวิชาเภสัชกรรมไทย ของคลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต นำนักศึกษาฝึกปฎิบัติดูต้นไม้จริง สมุนไพรสดที่อยู่รอบโรงเรียน ตลอดจนจัดเตรียมสมุนแห้งให้นักศึกษาได้ฝึกดูกันตลอดระยะเวลาการเรียนการสอน

กิจกรรมเดินป่าค้นหาสมุนไพรที่ป่าซัลลังกา จังหวัดลพบุรี เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูสมุนไพรในแต่ละพื้นที่ ตลอดกันร่วมปลูกป่า ทำโป่งเทียมกับทางอุทยาน ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นอย่างดียิ่ง

นักศึกษาวิชาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย ได้ออกหน่วยจิตอาสาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ. ศาลาการเปรียญวัดทินกรนิมิต  คณะครูคอยดูแลและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาการออกหน่วย  อาจารย์ทยิดา ไทยถวาร ได้จัดหน่วยจิตอาสาดูแลประชาชนทั่วไปในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ ยาว ๆ ไปจนถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

การเรียนการสอนวิชาผดุงครรภ์ไทยของโรงเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนนั้นเข้มข้น แยกกลุ่มนักเรียนที่เข้ามาฝึกปฎิบัติกลุ่มละไม่เกิน 6 คน เพื่อความปลอดภัยและได้รับการเรียนรู้เต็มที่สอนกันตั้งแต่เตรียมเครื่องยาสมุนไพร สรรพคุณสมุนไพร และการนำไปใช้ในแต่ละขั้นตอน

กิจกรรมเดินป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี 11-12 มิถุนายน 2565
หลักสูตรการเรียนแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย

การนวดไทยปี 2 เทอม 1 การนวดแบบราชสำนัก

นวดไทยปี 1 เทอม 1 นวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  จับมือกันทำจนกว่าจะเป็น

การเรียนของนักศึกษาปี 1 เทอม 1 เข้าเรียนภาคปฎิบัติ เรียนรู้กันแบบจับมือทำ เรียนรู้กันแบบอัดแน่นในเนื้อหา

กิจกรรมก่อนเข้าเรียนเนื้อหาเรามีธรรมเนียมปฎิบัติคือไหว้บรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ และครูผู้สั่งสอน

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาเภสัชไทย

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชาผดุงครรภ์ไทย เป็นหนึ่งสาขาที่มุงเน้นให้นักศึกษาปฎิบัติได้จริง

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชานวดไทย **นวดฤาษีดัดตน**

ภาพบรรยากาศการเรียนวิชานวดไทย **นวดราชสำนัก**

วันไหว้ครู 2564

????????เปิดรับสมัคร "หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น" ????????  ท่านใดสนใจ รีบจองด่วน!!! เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ???? 094-560-5646    ???? 094-649-5946    ???? clinictayida

การเรียนการสอนวิชาผดุงครรภ์ไทยของโรงเรียนในช่วงสัปดาห์แรก โดยการจัดการเรียนการสอนนั้นเข้มข้น แยกกลุ่มนักเรียนที่เข้ามาฝึกปฎิบัติกลุ่มละไม่เกิน 6 คน เพื่อความปลอดภัยและได้รับการเรียนรู้เต็มที่สอนกันตั้งแต่เตรียมเครื่องยาสมุนไพร สรรพคุณสมุนไพร และการนำไปใช้ในแต่ละขั้นตอน ทุกขั้นตอนที่นักศึกษาไม่มั่นใจครูผู้สอนประกบฝึกจนเป็นถึงปล่อยมือ

เจ้าหน้าที่มาฉีดฆ่าเชื้อประจำสัปดาห์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ที่คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพของทุกคน ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำและประเมินอาการเบื้องต้นให้ผู้ป่วย สีเขียว สีเหลือง พร้อมจัดส่งสมุนไพรให้ฟรีทุกวัน

โครงการปันน้ำใจต้านภัยโรคไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูลไหล     

คลีนิกบริการให้คำปรึกษาและจัดส่งยาไปให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีอาการเบื้องต้น

วันวิสาขบูชาปีนี้ คลินิกจัดกิจกรรมบริจาคยา แอลกอฮอล์ ยาหอม ยาดม ผ้าปิดจมูกให้แก่พระสงฆ์จำนวน 27 รูปและบริจาคให้แก่ประชาชนทั่วไป

พิธีไหว้ครูประจำปี 2563 และพิธีมอบวุฒิบัตร  20 สิงหาคม 2563

อกหน่วยแพทย์ที่โรงงานสารส้ม

ออกหน่วยแพทย์ที่โรงพยาบาล

ศึกษาสมุนไพรที่สวนสมุนไพร

คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต