คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

เปิดบริการทุกวัน 9:00 - 17:00 (หยุดทุกวันพุธและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต