ติดต่อเรา

width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen="">

ที่อยู่ 

คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต 

3 หมู่ 4  ต.สวนใหญ่ อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000

โทรติดต่อ

099-078-4946

094-649-5946

094-560-5646

คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต